CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bà: Nguyễn Lan Tuyền

Phó giám đốc

SĐT: 0918.958.859

E-Mail: nltuyen@agu.edu.vn

 

 

 

Bà: Phan Thị Thảo Nguyên

Chuyên viên

SĐT: 0909.092.206

E-Mail: pttnguyen@agu.edu.vn

 

Bà: Dương Thị Yến Thu

Chuyên viên

SĐT: 0937.967.047

E-Mail: dtythu@agu.edu.vn