Chức năng

Trung tâm Quản lý dịch vụ Trường Đại học An Giang là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng quản lý, tổ chức triển khai, khai thác các hoạt động dịch vụ trong Trường phục vụ cho công chức, viên chức, người lao động, người học và các hoạt động dịch vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ

- Quản lý và tổ chức các hoạt động giữ xe: theo đúng các quy định được Ban Giám Hiệu ban hành

- Quản lý và tổ chức các hoạt động dịch vụ căn tin, in ấn, văn phòng phẩm: kiểm tra giám sát các đơn vị và cá nhân liên kết phục vụ ăn uống, giải khát, in ấn, photo tài liệu học tập, giảng dạy, nghiên cứu… thực hiện đúng quy định: Vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, các quy định khác có liên quan

- Quản lý và tổ chức các hoạt động cho thuê cơ sở vật chất: theo quy định bao gồm: Đất đai, sân vườn, hội trường, phòng thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, khu vui chơi, công trình phúc lợi...Lập kế hoạch khai thác, sử dụng và đề xuất sửa chữa định kỳ, đột xuất cơ sở vật chất đang quản lý.  Xây dựng các quy trình về thuê và cho thuê, hướng dẫn sử dụng cơ sở vật chất và các vấn đề có liên quan.

- Quản lý và tổ chức các hoạt động lữ hành: như tổ chức chương trình du lịch trọn gói nhằm liên kết các sản phẩm du lịch như vận chuyển, lưu trú, vui chơi giải trí... thành một sản phẩm thống nhất; dựa trên cơ sở vật chất hiện có của Trường, tổ chức cung cấp các dịch vụ theo đơn đặt hàng nhỏ lẻ. Xây dựng quy trình đăng ký và tham gia các hoạt động dịch vụ lữ hành. Kiểm tra, giám sát các đơn vị và cá nhân liên kết phục vụ lữ hành như lưu trú, ăn uống, tham quan giải trí, đồ lưu niệm, bảo hiểm con người… 

- Các dịch vụ đào tạo, dịch vụ khoa học và công nghệ, thương mại hóa sản phẩm và dịch vụ khác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang